سال نو مبارک


حوزه های سازمانی اخبار و اطلاعیه ها سامانه های الکترونیکی لینک های مرتبط
>ریاست دانشگاه
>معاونت فناوری اطلاعات
>معاونت اداری مالی
>معاونت آموزشی و دانشجویی
>بخشنامه ها
>برنامه هفتگی بهمن 93
>**مهم مهم تغییر زمان انتخاب واحد و شروع کلاسها
>*مهم قابل توجه اساتید ودانشجویان
>اصلاحیه تقویم دانشگاهی
>قابل توجه دانشجویانی که در خوابگاه اسکان پیدا می کنند
>آرشیو خبرها
>سیستم نماد
>سامانه خوابگاه
>فیش حقوقی
>سامانه شهریه
>اتوماسیون تغذیه
>دانشگاه فنی و حرفه ای
>مرکز پژوهش دانشگاه فنی و حرفه ای
>صندوق رفاه دانشجویی
>وزارت علوم و تحقیقات